İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından, 5-11 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde bin 500 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Anket, ekonomik krizle birlikte değişen ve dönüşen toplumsal ilişkileri gözler önüne serdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 76’lık kesim dışarıda daha az sosyalleşmeye başladığını belirtirken yüzde 73 toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladığını ifade ediyor. Ankete göre, toplumun yüzde 67’si ise siyasete yaklaşımının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini belirtiyor. Halkın yüzde 10’u ise yüksek enflasyon karşısında yeni kazanım arayışlarına girerek kripto paraya yatırım yaptığını söylüyor.

GENÇLER ARTIK SOSYALLEŞEMİYOR EVDE OTURUYOR

Dışarıda daha az sosyalleştiğini söyleyenlerin en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 80 ile 25-34 yaş aralığı. Birgün’de yer alan habere göre 65 yaş ve üstü katılımcılar hariç tüm yaş gruplarında daha az sosyalleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 70’in üzerinde. İstihdam grupları açısından bakıldığında ise dışarıda daha az sosyalleştiğini belirtenlerin en yüksek oranda olduğu grup öğrenciler. Öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası hayat pahalılığından dolayı dışarıda daha az sosyalleşmeye başladığını ifade ediyor.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını kullanma oranlarını incelendiğinde bu oranın en yüksek seviyede gerçekleştiği istihdam grubunun yevmiyeli çalışanlar olduğu görülüyor. Yevmiyeli çalışanlarda toplu taşıma kullanmaya başladığını söyleyenlerin oranı yüzde 85’in üzerindeyken işverenlerde bu oran yüzde 60’ın altında.

HAYAT PAHALILIĞI SİYASİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

Bununla birlikte, 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren katılımcıların yüzde 55’inden fazlası ‘hayat pahalılığı neticesinde siyasete yaklaşımlarının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini’ ifade ediyor. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 65’in üzerinde.

GENÇLER PARA KAZANMAK İÇİN KRİPTO PARAYA YÖNELİYOR

Araştırma sonuçlarına göre yaş grubu gençleştikçe kripto para yatırımı yapanların oranı artıyor. Bu oranın en yüksek olduğu yaş grubu 18-24 yaş aralığı. Bu gruptaki katılımcıların beşte biri kripto para yatırımı yaptığını belirtiyor. Bu oran 25-34 yaş grubunda yüzde 10 seviyesine geriliyor. İstihdam grupları açısından bakıldığında ise en çok öğrencilerin ve maaşlı devlet çalışanlarının kripto para yatırımı yaptığı görülüyor. Öğrencilerde kripto para yatırımı yapma oranı yüzde 20’nin üzerinde.

Öte yandan on katılımcıdan dokuzu bir ürün ya da hizmet satın almadan önce iki defa düşündüğünü ifade ediyor.