Ankara Enstitüsü ile İstanbul Politikalar Merkezi’nin PANORAMATR’ye hazırlattığı ‘Türkiye’de Milliyetçilik Algısı’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

* Türkiye genelindeki ankete katılanların yüzde 47’si yanlış işler yaptığını düşündüğünde devleti savunmayacağını söyledi.

* Yüzde 44’lük kesim ülkesini eleştirmenin vatana ihanet olmadığını kaydetti. Eleştiriyi sağlıklı toplum için gerekli gördüğünü belirtti.

TÜRKİYE DAHA ÇOK DEMOKRASİYLE GÜÇLENİR

Türkiye hangisiyle daha güçlü olur?’ sorusuna yüzde 32 ‘ekonomik güç’, yüzde 31 ‘demokrasi’, yüzde 20 de ‘toplumsal barış’ yanıtını verdi. ‘Askeri güç’ diyenler yüzde 10’da kaldı.

* Bir kişinin Türk sayılabilmesi için en önemli kriterin vatandaşlık olduğu belirtildi. ‘Türk soyundan olmak’ yüzde 30’da kaldı. Yüzde 25 milliyetçiliği güçlü bir kimlik olarak görmediğini kaydetti.

* Yüzde 66 ‘Önce Müslüman sonra Türk’üm’ dedi.

TÜRKİYE’Yİ HUKUK AYAĞA KALDIRIR

Ankara Enstitüsü ile İstanbul Politikalar Merkezi’nin PANORAMATR’ye hazırlattığı ‘Türkiye’de Milliyetçilik Algısı’ araştırmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı. ‘Türkiye hangisiyle daha güçlü olur?’ sorusuna katılımcılar ekonomi, demokrasi ve toplumsal barış yanıtını verdi. Askeri güç yüzde 10’da kaldı. Yüzde 47’lik kesim ise ‘Yanlış işler yaptığını düşünürsem devleti savunmam’ dedi.

Ankara Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nden Hatem Ete ve Ferhat Kentel’in ortaklaşa hazırladığı Türkiye’de Milliyetçilik Algısı araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma 30 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında PANORAMATR tarafından Türkiye genelinde 1.255 kişi ile yapıldı. ‘Türkiye hangisiyle daha güçlü olur?’ sorusuna katılımcılar ekonomi, demokrasi ve toplumsal barış yanıtını verdi. Türkiye hangisi ile daha güçlü olur? sorusuna verilen cevaplarda ekonomik güç yüzde 32 ve güçlü bir demokrasi yüzde 31 öne çıktı. Katılımcıların yüzde 20’si Türkiye’nin toplumsal barış ile daha güçlü olacağına inanırken, askeri güç seçeneği yüzde 10’da kaldı.

Toplumsal barış ile demokrasi birleştirildiğinde, Türkiye’nin ekonomik güç ve demokrasi üzerinden daha da güçleneceğini düşünen katılımcılar yüzde 70’i buldu. İktidarın son birkaç yıldır söylemsel ve politik olarak öncelediği askeri güç seçeneği toplumda anlamlı bir karşılıklı bulmadığı görüldü. Araştırmada yüzde 47’lik kesim ise ‘Yanlış işler yaptığını düşünürsem devleti savunmam’ dedi. Eğitim seviyesi arttıkça ‘devletin her yaptığıyla gurur duymuyorum’ ifadesine katılma oranı yükseldi.

Katılımcıların yüzde 52’si “devletimin her yaptığıyla gurur duymuyorum” ifadesine katılırken, yüzde 35’i katılmadı. Katılımcıların yüzde 55’i ‘Türkiye silahlanmaya harcadığı kaynağı eğitim, sağlık gibi alanlara harcamalıdır’ ifadesine katıldı. Katılımcıların yüzde 44’ü ‘Ülkesini eleştirmek, toplumun daha sağlıklı olması için gereklidir; bu vatana ihanet değildir’ ifadesine kesinlikle katıldıklarını belirtti.