Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘Sağlık ve bakım sektöründe cinsiyete dayalı ücret farkı: COVID-19 döneminde küresel bir analiz’ raporunu yayınladı.

Rapora göre, sağlık ve bakım işgücü, dünyadaki toplam işgücünün yaklaşık 3.4’ünü oluşturuyor. Bu oran, yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık yüzde 10 iken düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 1 civarında seyrediyor.

Sağlık ve bakım sektörünü ‘oldukça kadın ağırlıklı’ bir sektör olarak tarif eden rapor, kadınların tüm dünyadaki sağlık ve bakım sektörü çalışanlarının yaklaşık yüzde 67’sini oluşturduğunu gösteriyor.

Sektördeki kadın çalışanların oranının ülkelerin ‘ekonomik gelişmişlik’ seviyelerine göre değişiklik gösterdiğini ortaya koyan rapor, orta ve düşük gelirli ülkelerde bu sektördeki kadın oranının yüzde 63.8, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 75.3 olduğunu ifade ediyor.

SAATLİK ÜCRETTE YÜZDE 15 FARK VAR

“Yüksek kadın çalışan oranına rağmen, sağlık ve bakım sektöründeki kadınlar ücretleri de dahil olmak üzere cinsiyet eşitsizlikleri ile karşı karşıya kalıyor” değerlendirmesinin paylaşıldığı rapor, sektörde kadınlar aleyhine yüzde 24’e varan cinsiyete dayalı ücret farkı olduğunu ortaya koyuyor:

“Bu rapor, türünün ilk örneği: Dünya çapında sektördeki maaşlı çalışanların yaklaşık yüzde 40’ını temsil eden 54 ülkeden verileri kullanarak küresel ve sektör çapında cinsiyete dayalı ücret farkı analizi sunuyor. “Rapor, ağırlıklı küresel tahminleri kullanarak sağlık ve bakım sektöründeki cinsiyete dayalı ücret fakının (ortalama saatlik ücretlerde) yaklaşık yüzde 15 ile (ortalama aylık ücretlerde) yüzde 24 arasında değiştiğini gösteriyor.”

Rapor, bu hesaba dayanarak sektörde ücretli çalışan kadınların erkeklerden yaklaşık yüzde 20 daha az kazandığını ifade ediyor.

BM: ÜCRET EŞİTSDİZLİĞİNDE AYRIMCILIK, BİR ETKEN OLABİLİR

ILO ve DSÖ’nün raporunu bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran BM, söz konusu ‘farkın nedeninin çoğunlukla açıklanmadığını fakat örgütlerin kadınlara yönelik ayrımcılığın bu ücret farkına sebep olmuş olabileceğini tahmin ettiğini’ söylüyor.
Rapor, aynı zamanda sağlık ve bakım sektöründeki maaşların diğer sektörlerdeki maaşlardan düşük olduğunu da gösteriyor. BM’ye göre, bu durum, “kadın çalışanların ağırlıkta olduğu diğer sektörlerde de ücretlerin düşük olduğu tespiti ile tutarlılık teşkil ediyor.”

SEKTÖRDEKİ ANNELER EK CEZALARDAN MUSTARİP

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei bu durumu özetle şu şekilde değerlendiriyor:

“Sağlık ve bakım sektörü, genel olarak düşük ücretler, cinsiyete dayalı ücretlerde inatla devam eden farklara ve çok meşakkatli çalışma koşullarına katlandı. Covid-19 pandemisi hem bu durumu açık bir şekilde gözler önüne serdi hem de sektörün ve sektörde çalışanların aileler, toplumlar ve ekonomilerin devamlılığı konusunda ne kadar hayati olduğunu gösterdi.”

Rapora göre, “ödemelerin yüksek olduğu ve erkeklerin daha fazla temsil edildiği kategorilerde cinsiyete dayalı ücret farkları daha büyük iken ödemelerin düşük olduğu kategorilerde kadınlar fazla temsil ediliyor.”

Rapor aynı zamanda sektördeki annelerin “ek cezalardan mustarip olduğunu” ve “kadınların üreme çağında ciddi oranda artan cinsiyete dayalı ücret farklarının çalışma hayatları boyunca devam ettiğini” gösteriyor.

Tomei de “Çoğu kadın olan sağlık ve bakım personeline daha adil ücretler de dahil daha iyi ve daha adil çalışma koşulları sağlamadan daha kaliteli sağlık ve bakım hizmetlerimizin olması mümkün değil” diyor.

Etiketler:

, , , ,