Rapordaki ana bulgular şöyle şekilde:

  • 2022’nin ilk beş ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin TL’yi aştı
  • Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmazsa 2022 yılında toplam kayıp 20 bin lirayı aşacak
  • Asgari ücretin milli gelire oranı azaldı

Raporda sıralanan çözüm önerileri ise şunlar:

  • Asgari ücret yüksek enflasyon döneminde yılda dört kez belirlenmelidir.
  • Enflasyon yüzde 10’un altına düşene kadar asgari ücret üç ayda bir belirlenmelidir.
  • Asgari ücret 2022 içinde temmuz ve ekim aylarında yeniden belirlenmelidir.
  • Asgari ücret tespitinde resmi enflasyon değil kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışı (büyüme) ve yoksulluk sınırı esas alınmalıdır.
  • Hedef enflasyona dayalı asgari ücret artışları yetersizdir. Çalışanların büyümeden/veremlilikten pay almasını sağlayacak bir hesaplama yöntemi gereklidir.
  • Asgari ücret tespitinde işçinin sadece kendisi değil ailesi de hesaba katılmalıdır.

Etiketler: