Adalet Bakanlığının, yeni bölge adliye mahkemeleri (istinaf) kurulmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yasa gereği Hakimler ve Savcılar Kurulundan da görüş alındığı belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

“5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.”